Obsługa inżynierska inwestycji

Obsługa inżynierska inwestycji

Oferujemy usługi w zakresie:

  • pełnienia funkcji Kierownika Budowy / Kierownika Robót Elektrycznych
  • pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  • odbioru robót budowlanych/elektrycznych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz Prawem Budowlanym
  • doradztwa technicznego
  • optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii
  • nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń budowy branży elektrycznej
  • nadzór nad realizacja harmonogramu inwestycji
  • weryfikacji i opracowania kosztorysów Inwestorskich
  • wykonywanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych